Purcell och hans vänner

Detta är ett konsertprogram om musiklivet vid Chapel Royal i England under slutet av 1600-talet. En hel generation tonsättare fick sin start i gosskören vid Chapel Royal. Den mest kända är Henry Purcell, men men där sjöng även John Blow, William Turner med flera. De umgicks, skrev musik tillsammans och framträdde som solister i varandras verk, vilket måste ha stimulerat deras skapande och bidragit till musikutvecklingen.

Vi låter två sångröster från Chapel Royal utgöra stommen i vårt program. Countertenoren, en manlig alt, var en mycket populär rösttyp som vi ger smakprov på. John Gostling var tidens populäraste och omfångsrikaste avgrundsbas, och vi framför flera verk som hans vänner vid Chapel Royal skrev specifikt för honom.

Staffan Liljas – countertenor och bas

Karl Nyhlin – luta och teorb

Ur Programmet

[table “” not found /]