Ich habe genug

Ich habe genug, ”Jag har tillräckligt”, är titeln på Bachs kantat för Kyndelsmässodagen. Det är en av Bachs mest älskade kantater, och en av tre solokantater som han skrev för basröst. De andra två kantaterna är Der Friede sei mit dir, ”Frid vare med dig” och Ich will den Kreuzstab gerne tragen, ”Jag vill gärna bära ditt kors”. Förmodligen uppfördes de tre kantaterna första gången i Leipzig mellan 1726 och 1728, och det är väl inte otroligt att samma bas uruppförde dem. Vem denna sångare var vet vi dock inte.

I detta program framför vi alla tre kantater i tillsammans med liten enkelbesatt barockensemble i en innerligt utforskande av några av de vackraste toner skrivna för bas av den femte evangelisten, Johann Sebastian Bach.

Jag har tillräckligt,
Jag har nu min frälsare, de troendes hopp,
i min längtansfyllda omfamning slutit;
Jag har tillräckligt!

Slumra nu, ni trötta ögon,
Fall nu mjukt och lugnt igen!

Medverkande

Staffan Liljas – bas
Lina Söderholtz – violin
Catalina Langborn – violin
Olof Ander – viola
Eva Maria Thür – cello
Sara Buschkühl – kontrabas
Mariangiola Martello – orgel och cembalo
Kerstin Frödin – oboe