Baroque BASS

Baroque BASS är Staffans första soloalbum, och fokuserar på sakral musik för bas och basso continuo från 1600-talets Italien och England. Njut av djupa och spännande klanger och halsbrytande kontraster på denna CD!

1600-talet var ett transformativt århundrade i såväl Italiens som Englands musikliv. I Italien bröt Monteverdi och andra ny mark med de första stegen mot barocken, och i England gjorde Purcell och Blow sig fria från puritanismens förtryck.

Tillsammans med mig på albumet har jag tre av Sveriges finaste continuospelare: Peter Lönnerberg (orgel), Jonas Nordberg (teorb) och Mime Brinkmann (cello), och albumet är inspelat av Footprint Records.

Det är en ambivalent kontrastrikedom som kommer väl till uttryck på Staffan Liljas debutalbum där han med sin ytterst färgrika, välklingande och viga basstämma tolkar italienska motetter och engelska anthems från 1600-talet.

Martin Nyström i DN
Mer Press

Köp genom Köp genom
Spela på

Albumet innehåller musiken från konsertprogrammet med samma namn. Mer information om konsertprogrammet finns här.